İhalenin Feshi Davası

İhalenin feshi davası nedir? Neden açılır? Kime yöneltilir? Hangi sürede açılır? Zamanaşımı süresi ne kadardır? Kimler ihalenin feshi davası açabilir? Yetkili ve görevli mahkeme hangisidir? Şartları ve sonuçları nelerdir? İhale ile satışta usulsüzlük olması durumunda açılması gereken dava ihalenin feshi davasıdır. İhalenin feshi davası İcra ve İflas Kanunu 134. Md.’de düzenlenmektedir. Yukarıda bu davayla ilgili en çok merak edilen konu başlıkları yer almaktadır. Cebri icra yoluyla yapılan satışlarda usulsüzlük bulunması durumunda açılan bu davayı detaylı bir şekilde inceleyelim.

İhalenin Feshi Davası Nedir, Neden Açılır?

İcra ve İflas Kanunu 134. Md.’de “İhalenin Feshi ve Neticesi” başlığı altında düzenlenen ihalenin feshi davası, cebri icra yoluyla satışı yapılan malların ihalesinde bir usulsüzlük bulunduğu iddiası ile açılan davadır. İhalenin feshi icra mahkemesinden şikayet yoluyla istenebilir. Pazarlık yolu ile yapılan satışın iptali genel mahkemelerden istenebilir.

Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

Yetkili mahkeme, şikayete konu ihaleyi yapan icra dairesinin bulunduğu yer İcra Mahkemesidir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışta ortaklığın giderilmesi kararını veren Sulh Hukuk Mahkemesi görevli ve yetkilidir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan taşınmaz satışlarında taşınmazın bulunduğu yer İcra Mahkemesi görevli ve yetkili iken taşınır satışlarında idari yargı yeri olan Vergi Mahkemesi görevli ve yetkilidir.

Süresi ve Tarafları

İhalenin feshini talep etme süresi ihalenin yapıldığı tarihten itibaren 7 gündür (İhalenin yapıldığı gün hesaba katılmaz). İlgililerin, ihalenin yapılmasına kadar olan işlemlerdeki usulsüzlükleri en geç ihale günü öğrenmiş oldukları kabul edilir (İİK Md. 134/2). Böylece, ihalenin feshini talep etme süresi, ihale tarihinden itibaren başlar ve sürenin sonunda ihalenin feshi talep edilmemiş ise ihale kesinleşir. Ancak; bazı istisnai durumlarda şikayet süresi usulsüzlüğü öğrenme tarihinden itibaren başlar. Bu durumlar;

 1. Kendisine satış ilanı tebliğ edilmesi gereken ilgiliye satış ilanının usulüne uygun tebliğ edilmemiş olması
 2. Satılan taşınmazlardaki esaslı nitelikteki hatanın sonradan öğrenilmesi (Örn: Satış ilanında 200 m2 olarak belirtilen taşınmazın gerçekte daha az büyüklüğe sahip olması)
 3. İhalede fesat (yolsuzluk) nedenine dayanılması

Yukarıda belirtilen durumlarda şikayet süresi öğrenme tarihinden itibaren başlar. Ancak unutulmamalıdır ki, bu 3 hal gerçekleşse dahi ihale tarihinden itibaren 1 yıl geçmişse, artık ihalenin feshi istenemez.

Taşınmaz satışlarında ihalenin feshini isteyebilecekler;

 1. Borçlu
 2. Alacaklı
 3. Tapu sicilindeki ilgililer
 4. Pey sürmek suretiyle ihaleye katılanlar

Taşınır satışlarında ihalenin feshini isteyebilecekler;

 1. Borçlu
 2. Satış isteyen alacaklı
 3. Pey sürmek suretiyle ihaleye katılan

İhalenin feshini talep edenlerin yurt içinde adres göstermesi ve ayrıca kendi menfaatlerinin ihlal edildiğini ispat etmesi gereklidir. İhalenin feshine sebep olan kişi/ilgili kendi kusuruna dayanamayacağından, ihalenin feshini talep edemez.

Kime Yöneltilir?

İhalenin feshi şikayet yolu ile istenildiğinden ve şikayet bir dava yolu olmadığından dolayı ihalenin feshinde genel bir davadaki gibi davacı/davalı kavramları yoktur. İhale ile ilgili olanların tümü “ilgililer” olarak adlandırılır. Bu nedenle ihalenin feshini isteyen tarafın ihalenin feshi talebinde, ilgililerin tümünü karşı taraf olarak göstermesi gerekir. Ancak; ihalenin feshi talebinde diğer ilgililerin tümünün karşı taraf olarak gösterilmemesi, ihalenin feshi talebinin reddini gerektirmez. İcra mahkemesi, diğer ilgilileri de duruşmaya davet ederek onlara da savunma imkanı verir.
“İhalenin feshi talebi bir dava olmadığından ilgililerin tümünün taraf olarak gösterilmemiş olması ihalenin feshi talebinin reddini gerektirmez. Mahkemece taraf gösterilmeyen ilgililerin yargılamaya katılmaları sağlanarak kendilerine görüşlerini bildirme imkanı verilmelidir.” Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (16.10.2014 tarihli kararı)

İhalenin Feshini Gerektiren Nedenler

İhaleye Hazırlık Aşamasındaki Usulsüzlükler

 1. Satış ilanının hiç tebliğ edilmemesi, usulsüz tebliğ edilmesi ya da vekil varken asile tebliğ edilmesi
 2. Taşınmaz satışlarında satış ilanı ile satış tarihi arasında 1 aydan daha az süre bulunması
 3. Satışa esas alınan kıymet taktirinin üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmesi
 4. Kıymet takdirine yönelik itirazın incelenmeden reddedilmesi
 5. Süresinde satış istenmemesi sebebiyle haczin düşmüş olması ya da takibin düşmesi

İhalenin Yapıldığı Zaman Ortaya Çıkan Usulsüzlükler

 1. İhalenin ilanda belirtilen takvime ve yasal şekline uyulmadan yapılması
 2. İhalenin ilanda belirtilen yerden başka yerde yapılması
 3. Satış bedelinin muhammen bedelin %50’si ile paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılamaması, mevcut ise rüçhanlı alacağın üzerinde olmaması
 4. İhalede tellal bulunmaması
 5. İhalenin ilanda gösterilen başlangıç ve bitiş saatlerine uyulmadan yapılması

İhaleye Fesat Karıştırılması

İhaleye katılımın engellenmesi, malın gerçek değerine satılmasını, ihalenin sağlıklı ve normal şartlarda yapılmasını engelleyici dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan her türlü davranışlarda bulunulması fesat oluşturur.

Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması

Satılan malın ilanda ve şartnamede gösterilen özellikleri taşımaması ve bu şekilde alıcının yanıltılması alıcı tarafından ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülebilir. Örn: İhalesi yapılan arsa nitelikli taşınmazın büyüklüğünün satış ilanında gerçek büyüklüğünden daha fazla gösterilmiş olması (gerçekte 1000 m2 iken satış ilanında 1200 m2 olarak gösterilmesi), İhalesi yapılan otomobil nitelikli taşıtın kilometresinin satış ilanında gerçekten daha düşük gösterilmesi (gerçekte 90.000 km’de olan aracın satış ilanında 40.000 km’de gösterilmesi)

İhalenin Feshinin Sonuçları

Mahkeme ihalenin feshine karar verir ve bu karar kesinleşirse, bununla alıcının ihale ile iktisap etmiş olduğu mülkiyet hakkı son bulur. Bu durumda alıcının ödemiş olduğu ihale bedeli nemalarıyla birlikte alıcıya ödenir. İhalenin feshi kararının kesinleşmesinden sonra, ihaleye konu mal talep üzerine icra dairesi tarafından tekrardan satışa çıkartılır.

Mahkeme ihalenin feshi talebini reddederse haksız talepte bulunanı ihale bedelinin %10’u oranında adli para cezasına mahkum eder. Şayet ihalenin yapıldığı takip konut finansmanından kaynaklanıyorsa bu oran %20’ye yükseltilir (esasa girilmeden reddedilmesi durumunda para cezasına hükmedilmez). Red kararı kesinleştikten sonra ihale bedeli alacaklılara ödenir ve taşınmazın alıcı adına tescili için tapu idaresine yazı yazılır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için kararın kesinleşmesi zorunludur. İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılır.

İhalenin feshi davası ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak, ilgilisi bulunduğunuz bir ihalenin feshi davası mevcut ise profesyonel hukuki yardım almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu ve avukata sormak istediğiniz diğer tüm hukuki konularda bize buradan ulaşabilirsiniz.

Av. Mehmet Berzan TEMİZ

26 replies added

 1. burak 3 Haziran 2019 Cevapla

  Merhaba;

  Katılmış olduğumuz ve bize kalan ihale sonucunda ihalenin feshi davası açılmış durumdadır. Davayı açan taraf ihaleye katılanlardan biri. Yukarıda belirtmiş olduğunuz maddelerde ” Pey sürmek suretiyle ihaleye katılanlar ” dava açabilir olarak belirtilmiş. Fakat bu kişi ihaleye katıldı ama pey sürmedi. Bu durumda bu madde geçerli midir ?

 2. binnaz doğan 25 Temmuz 2019 Cevapla

  slm ihalesi olmuş birmalın ve satılmış birmalın bir varis olarak iptalini isteye bilir miyim slm lar

 3. Fatih keleş 14 Ağustos 2019 Cevapla

  İcradan ev almıştım bununla ilgili ihalenin feshi davası açıldı . Burda benim davaya gidip gitmemem veya sorumlulukların neler

  • hasancan mutlu 11 Mayıs 2020 Cevapla

   bendede aynı durum geçerli borçlu kişi elime tebliğgat ulaşmamış diye dava açmış siizn davanın sonucu ne oldu acaba hangi yolları izlediniz bana bi açıklayabilir misiniz telefon numaram 5458825717 whatsap teşekür ederim cevabınız için yolu ile

 4. can 30 Eylül 2019 Cevapla

  merhaba,
  İcra dairesinin açmış olduğu ihale sonucu bir ev aldim fakat ihalenin feshi davasi açıldı, dosyayı inceledigimde mahkemenin 180 gun süreceği yazıyor. Bu surenim cok fazla olmasi sebebiyle lehime yada aleyhime sonuç ciksa dahi sürenin uzun olmasi sebebiyle hem yatirdigim paranin kullanim haki elimden alindi hemde aldigim daireyle ilgili kira bedellerinden olacagim. Bir dilekceyle kazanmis oldugum ihaleden vazgecebilir miyim. aksi taktirde her haliyle ben magdur oluyorum. cevabiniz icin simdiden yesekkur ederim saygilar

 5. kaan 11 Aralık 2019 Cevapla

  merhabalar icradan aldığım daire için borçlu tarafından ihalenin feshi davası açıldı,daha mahkeme duruşması görülmedi,ben dilekçe vererek ihaleden vazgeçebiliyormuyum mahkeme sürecini beklemeden

 6. hanifi soysal 9 Mart 2020 Cevapla

  icradan bir daire aldım.Mal sahibi ihale iptal davası açtı.İcra dairesi lehimde karar verdi.Kişi istinafa baş vurdu.Dava kaç ay içine biter.Bu davalarda bir süre varmı.Ankara

 7. ERHAN GAZEK 24 Mart 2020 Cevapla

  Merhabalar
  Ben 20/03/2020 tarihinde Bartın Vergi dairesi tarafından 2. satışa kalan bir araç ihalesine katıldım ihale 9:30’da başlaması gerekirken bizler 10:15’e kadar bekletildik ve ihale sonucu araç benim oldu.Benden araçla ilgili paranın ve diğer vergilerin ödenmesini istediler bende gerekli ödemeleri yaptım ve bana aracı salı öğleden sonra veya çarşamba günü gelip alabilirsiniz dediler.Bende Salı günü vergi dairesine gittim ve bana ihalenin fesh edileceğini nedenininse ihalenin zamanında başlamaması olduğunu söylediler.Ben duruma itaraz ettim aracı satış öncesi gördüğümü ve satışın bana verileceğinin söylenmesi üzerine araçtaki eksikliklerle ilgili alış veriş yaptığımı bir miktar para harcamak zorunda kaldığımı söyledim.Sizce ne şekilde sonuçlanır bilgi verebilirmisiniz.

 8. hasancan mutlu 11 Mayıs 2020 Cevapla

  Ankara icra dairesin yapmış olduğu ihale ile daire aldı fakat 1 hafta sonra borçlu kişi ihalenin feshi için dava açtı evin tapusu bende fakat hiçbir şekilde ne kiracıyı çıkarabiliyorum nede bir hakkım var nede satışının yapabilliyorum . devlet alacaklının parasının kasada tutuyor ben ne yapmalıyım bilemedim hiç bir avukata başvurmadım zaten bu korona yüzünden dava ertelendi . Borçlunun bundan önce aldığım binadan bi tane daireside icradan ihale yolu ile satılmış . Ama vergi dairesine olan borçu yzünden alacaklıya para ödenmemiş ve o davaya itiraz edilmemiş . Nasıl bir yol izlemem lazım lütfen bana ulaşın mail adresim : hasancanmutlu@hotmail.com Şimdiden teşekür ederim

 9. Muhammed 27 Ağustos 2020 Cevapla

  Kefil olduğum birinin bankaya borcu olduğu gerekçesiyle evimin tapusuna banka ipotek koydu ve borç ödenmeyince icraya düştü ve icra satış yoluyla banka evi icradan 3 yıl önceki değeri üzerinden çok düşük bir fiyata aldı 90 bin liraya filan şuanki değerini300 bin lira yaklaşık 3 te 1 kadar bizim ihaleye itraz edip kendimiz 90 bin lirayı ödediğimiz takdirde evi bankadan satın alabilirmiyiz itraz hakkımız varmı yoksa bankanın şuanki değer biçeçeği fiyat üzerinden ihaleye mi çıkaracak bilgi verirseniz sevinirim

 10. Muhammed 27 Ağustos 2020 Cevapla

  Kefil olduğum birinin bankaya borcu olduğu gerekçesiyle evimin tapusuna banka ipotek koydu ve borç ödenmeyince icraya düştü ve icra satış yoluyla banka evi icradan 3 yıl önceki değeri üzerinden çok düşük bir fiyata aldı 90 bin liraya filan şuanki değerini300 bin lira yaklaşık 3 te 1 kadar bizim ihaleye itraz edip kendimiz 90 bin lirayı ödediğimiz takdirde evi bankadan satın alabilirmiyiz itraz hakkımız varmı yoksa bankanın şuanki değer biçeçeği fiyat üzerinden ihaleye mi çıkaracak bilgi verirseniz sevinirim

Leave your comment