Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu)

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şuyu olarak da bilinir), Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup,  elbirliğiyle veya paylı mülkiyete konu taşınır ve taşınmaz mallardaki ortaklığa koşullara bağlı olarak satış veya aynen taksim (kat mülkiyeti kurulması gibi) sonuçlarıyla son veren davadır. Ortaklığın giderilmesi davasını kimlerin açabileceğini, hangi mahkemede kimlere karşı açılması gerektiğini, mahkeme harç ve giderlerinin […]

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 3 Temmuz 2017 Pazartesi Resmi Gazete Sayı : 30113 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, uygulama imar […]