Eşlerin evlilik birliğini resmi olarak sona erdirebilmeleri için boşanma davası açmaları gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanmanın gerçekleşebilmesi için kanunda sayılı boşanma sebeplerinden en az birinin mevcut olması zorunludur. Boşanma sebepleri ise kanunda “özel boşanma sebepleri” ve “genel boşanma sebepleri” olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca eşlerin boşanma davasını nerede açması gerektiği Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesinde “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.” denmek suretiyle açıkça belirtilmiştir. Adana’da ikamet eden ve boşanma davası açmak isteyen eşin davasını Adana’da açması gerekmektedir. Boşanma davaları aile hukuku kapsamında değerlendirildiğinden davanızı bir avukat yardımıyla takip etmeniz yararınıza olacaktır. Şöyle ki; Adana’da açacağınız boşanma davasını adana boşanma avukatı takip etmesi sağlıklı olacaktır.

Adana Boşanma Avukatı

Boşanma süreci eşler için zorlu bir süreçtir. Bu süreçte eşler ve varsa çocuklar olumsuz etkilenebilmektedir. Dolayısıyla eşler boşanma sürecini mümkün oldukça kısa sürede çözmek istemekte tabiri caizse “ağrısız ve sızısız” olarak boşanmayı gerçekleştirmek istemektedirler. Boşanma davalarının mümkün oldukça kısa sürede çözülmesi için profesyonel hukuki yardım almak doğru olacaktır. Eşlerin kendilerinin davayı takip etmesi, eksik veya hatalı bir işlem yapmaları boşanma sürecini uzatabilecektir. Ülkemizde mahkemelerin iş yoğunluğu ve yargılama süreci de dikkate alındığında Adana’da boşanmak isteyen eşlerin davalarını adana boşanma avukatı ile takip etmeleri yararlarına olacaktır.

Boşanma davasının ferilerinden nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi konularda hak kaybı yaşamamanız için adana boşanma avukatı olarak hizmet vermekteyiz. Boşanma davası açmak için avukat tutma zorunluluğu bulunmamakla birlikte işinde “profesyonel” bir avukatın haklarınızı koruma bakımından size sağlayacağı yarar üst düzeyde olacaktır.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedenine dayanan boşanma davası anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılabilir. Boşanma sürecindeki çiftler anlaşmalı boşanma davasında genelde avukata gerek duymamaktadır. Unutulmamalıdır ki anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davasında aceleyle vereceğiniz beyanlar sizi telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına itebilir. Anlaşmalı boşanma davasında yapılan hatalar ve neticesinde yaşanan hak kayıplarının bazılarına buradan ulaşabilirsiniz. Adana boşanma avukat olarak bizimle buradan irtibata geçebilirsiniz.

 

Leave your comment